Ceník

Školní rok 2016/2017 – platí pro děti zapsané po 1.7.2016

Docházka
Polodenní
8.00 – 13.00
Cena za měsíc
Celodenní
8.00 – 17.00
Cena za měsíc
3x týdně
5.900,- Kč *
7.900,- Kč
5x týdně
7.900,- Kč
9.900,- Kč

* zkrácená polodenní docházka slouží jen jako varianta při adaptačním režimu – pouze první měsíc.

 

V přápadě volné kapacity je možné si doplatit jednorázově jedno dopoledne za 500,- Kč nebo celý den za 750,- Kč.

Školkovné je placeno formou předplatného, tj. platby budou prováděny bezhotovostně na účet mateřské školy nejpozději poslední den předchozího měsíce (tj. školné za duben musí být na účtu nejpozději 31.3.) na ú.č.2000295629/2010 (FIO banka), jako VS uveďte svůj telefon a do zprávy pro příjemnce uvádějte jméno a příjmení dítěte.

Registrační a rezervační poplatek splatný při zápisu dítěte do MŠ je ve výši 3.000,- Kč. 50% z této ceny (tj. 1.500,- Kč) se odečítá z prvního školkovného.