ZZZ_Evropské sociální fondy

Projekt Montessori školky Jonáš je podpořen z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Název projektu: Dětská skupina Montessori školička Jonáš 2020 – 2022
  • Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016158
  • Doba realizace projektu: 1. květen 2020 až 30. duben 2022

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Prahy.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Praha a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dětská skupina má kapacitu 12 míst a je určena pro veřejnost.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.
 

Název projektu: Dětská skupina Montessori školička Jonáš
  • Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008550
  • Doba realizace projektu: 1. květen 2018 až 30. duben 2020

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Prahy.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Praha a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dětská skupina má kapacitu 12 míst a je určena pro veřejnost.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 

Název projektu: Dětská skupina Montessori školka Jonáš

  • Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008405
  • Doba realizace projektu: 1. listopad 2018 až 31. říjen 2020

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Prahy.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Praha a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dětská skupina má kapacitu 20 míst a je určena pro veřejnost.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.