Ceník

Školní rok 2019/2020

Docházka
Polodenní
8.00 – 13.00
Cena za měsíc
Celodenní *
8.00 – 15.00
Cena za měsíc
3x týdně
5.900,- Kč
7.300,- Kč
4x týdně
6.900,- Kč
8.300,- Kč
5x týdně
7.900,- Kč
9.300,- Kč

* Celodenní docházka je možná pouze pro dobře zadaptované děti – po dohodě s učitelkami a vedením MŠ a v případě volné kapacity.

V přápadě volné kapacity je možné si doplatit jednorázově jedno dopoledne za 500,- Kč, zkrácený den za 650,- Kč, celý den za 750,- Kč.

Školkovné je placeno formou předplatného, tj. platby budou prováděny bezhotovostně na účet mateřské školy nejpozději poslední den předchozího měsíce (tj. školné za duben musí být na účtu nejpozději 31.3.) na ú.č.2000295629/2010 (FIO banka), jako VS uveďte svůj telefon a do zprávy pro příjemnce uvádějte jméno a příjmení dítěte.

Registrační a rezervační poplatek splatný při zápisu dítěte do MŠ je ve výši 3.000,- Kč. 50% z této ceny (tj. 1.500,- Kč) se odečítá z prvního školkovného.

Je-li Vaše dítě nemocné, můžete zmeškanou docházku nahradit buď jiný den (je-li volná kapacita).