ZZZ_Online učení angličtiny Scilearn

group-of-learnersLektor: Michaela Ehrenbergerová
Kontakt: 777 576 550  praha10@gokids.cz
Akční cena: 1200 Kč/ měsíc – možnost každodenní práce na programu

scilearn-cerven1

 

 

 

cenik-sl

Ceník ke stažení ZDE >>
S pokračovacími balíčky získáváte:
✔ Neomezený přístup k programu Fast ForWord nebo Reading Assistant (v jednom kalendářním měsíci lze pracovat v jednom z vybraných programů)
✔ Automatické týdenní zasílání přehledů práce
✔ Dle potřeby zasílání intervenčních cvičení a pracovních listů
✔ Konzultace s lektorem až 1 hod. měsíčně (další konzultace za 100 Kč/15 minut)

Základní pravidla použití licence:
✔ Každý zakoupený měsíc platí jako 1 kredit na použití programu FFW nebo RA v jednom kalendářním měsíci pro jednoho studenta
✔ Zakoupené kredity jsou nepřenosné a musí být využity jen studentem, pro kterého byly aktivovány (výjimkou je varianta na 12 měsíců, kdy je kredity možné vyčerpat s 1 další osobou, kde minimální doba využívání kreditů 1 osobou je 6 měsíců; v případě rodiny až 2 dalšími osobami, s využíváním vždy minimálně 3 měsíce/1 osoba)
✔ Pokud se student rozhodne využívat programy FFW a RA současně, spotřebují se v daném kalendářním měsíci 2 kredity
✔ Po dohodě s lektorem je možné si udělat 1x za 3 měsíce měsíční pauzu, během které se nespotřebuje žádný kredit. Tzn. období, na které se kredity zakupují se vypočítá jako počet měsíců dle zvolené varianty plus 1 měsíc za každé 3 měsíce (tzn. například kredity při variantě 6 měsíců je možné vyčerpat v období 8 kalendářních měsíců po aktivaci programu, tj. 6+2 měsíce, u varianty na 12 měsíců je období k vyčerpání 16 měsíců, tj. 12+4). Kredity, které nebudou po skončení období, na které byly zakoupeny vyčerpány, propadají.

 

Programy Scientific Learning – Fast ForWord® a Reading Assistant®
Zcela nový styl výukSL-logoy angličtiny založený na dlouholetých výzkumech předních světových neurovědců se dostává do České republiky. Od července 2012 probíhá pilotní program, v lednu 2013 se začíná „naostro“. Po celém světě se používá přes deset let.

Studenti pomocí cvičení podobných počítačové hře trénují kognitivní funkce jako je paměť, soustředění, zpracování a řazení informací. K tomu se využívá technika, která současně umožní vytvoření správné reprezentace všech 44 foném anglického jazyka v mozku. To způsobí, že studenti angličtinu lépe vnímají, snadněji jí rozumí a začínají v ní přemýšlet.

Celý jejich postup sleduje na dálku lektor, který je má na starosti. Ten pak dává zpětnou vazbu a nabízí pomocné výukové materiály a cvičení v případě potřeby. Ve světě tento způsob výuky používají i jazykové školy a kombinují výuku s tradičními kurzy, které jsou pak výrazně efektivnější.

Tato výuka je vhodná jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé, kteří si potřebují rychle vylepšit angličtinu například před důležitým pohovorem či pracovní cestou. Využívají ji i studenti připravující se na studium v zahraničí.Dad-and-son-on-PC

Už po třech měsících studenti pocítí zlepšení. Je potřeba se studiu věnovat minimálně 30 minut pětkrát týdně. Metoda je rozšířená ve více než 40 zemích světa a zvlášť velké oblibě se těší v asijských zemích. Právě zkušenosti z těchto zemí ukazují, že po dvou až třech letech intenzivního tréninku s těmito programy se studenti dostávají na takovou úroveň angličtiny, že jsou schopni v tomto jazyce studovat i pracovat.

Program vznikl na základě vědeckého bádání týmu neurovědců. Svůj dlouholetý výzkum se rozhodli převést z laboratoře do praxe a program původně určený dětem s poruchami učení začali zkoušet. Přitom zjistili, že má mnohem širší uplatnění, než původně předpokládali. Program byl s prokazatelnými výsledky testován u dětí – od těch se speciálními potřebami až po nadprůměrně nadané, u studentů, dospělých i seniorů. U všech došlo k výraznému zlepšení kognitivních funkcí mozku. Zdokonalila se jejich schopnost učit se. Tím se nejen snadněji naučili druhý jazyk, ale mělo to pozitivní vliv na celkové akademické výsledky. K tomu, aby zájemci mohli tento styl výuky angličtiny používat, stačí mít připojení na internet a kvalitní sluchátka.

www.scilearn.cz

Více informací o jednotlivých modulech a cvičeních naleznete v brožurce ke stažení – Brozura_SciLearn-2016.