Ceník

Školní rok 2020/2021

Docházka
Celodenní
8.00 – 17.00
Cena za měsíc
4x týdně
8.900,- Kč
5x týdně
9.900,- Kč

V případě volné kapacity je možné si doplatit jednorázově jedno dopoledne za 500,- Kč nebo celý den za 750,- Kč.

Školkovné je placeno formou předplatného, tj. platby budou prováděny bezhotovostně na účet mateřské školy nejpozději poslední den předchozího měsíce (tj. školné za duben musí být na účtu nejpozději 31.3.) na ú.č.2000295629/2010 (FIO banka), jako VS uveďte svůj telefon a do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.

Registrační a rezervační poplatek splatný při zápisu dítěte do MŠ je ve výši 3.000,- Kč. Celá částka rezervačního poplatku se odečítá z prvního školkovného.