Ceník

Školkovné je placeno formou předplatného, tj. platby budou prováděny bezhotovostně na účet mateřské školy nejpozději poslední den předchozího měsíce (tj. školné za duben musí být na účtu nejpozději 31.3.) na ú.č.2000295629/2010 (FIO banka), jako VS uveďte svůj telefon a do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.

Celodenní docházka 8-17 hodin (5x týdně) Kč 12.200,-/měsíčně.

Registrační a rezervační poplatek splatný při zápisu dítěte do MŠ je ve výši 3.000,- Kč.

Stravné je také placeno formou předplatného, tj. platby spolu se školkovným do konce předchozího měsíce (záloha na stravné). Obědy v BIO kvalitě v ceně Kč 95,-/den, cena svačinky je Kč 20,- (tj. při celodenní docházce Kč 40,-/den). Následně se obědy čtvrtletně vyúčtovávají dle skutečné spotřeby.