Kontakty

Adresa

DS Montes­sori škol­ka Jonáš a Montes­sori miniškol­ka Jonáš se nachází na kop­ci v těs­né blízkosti lesa,
v klid­né, ale vel­mi dobře dos­tup­né lokalitě v širším cen­tru Prahy.

Na Bohdal­ci 1437/7

Pra­ha 10 – Mich­le

Telefony do tříd

spíše SMS
slouží výhrad­ně pro rodiče našich dětí pro omlu­vy, příp. naléhavou komu­nikaci s naši­mi peču­jící­mi osoba­mi

Škol­ka ~ Delfín­ci

starší děti

776 778 616

Miniškol­ka ~ Želvičky

mladší děti

776 778 566

Ostatní kontakty

Dět­ské skupiny Montes­sori škol­ka & miniškol­ka Jonáš provozu­je nezisková orga­ni­zace Montes­sori Pra­ha, o.p.s.
Michaela Ehren­berg­erová – ředitel­ka
tel: 777 576 550
info@montessori-skolka-praha.cz
www.montessori-skolka-praha.cz

IČ: 24241130, zap­sáni v Živnos­ten­ském rejstříku, nejsme plát­ci DPH
číslo účtu: 2000295629/2010 (FIO ban­ka)

Přejít nahoru