Náš tým

Ing. Petra Poslední
hlavní učitelka třídy Želviček

Petra vystudovala fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze a dlouhá léta se na manažerské úrovni věnovala marketingu a PR. Po narození své dnes čtrnáctileté dcery Klárky se začala intenzívně zajímat o výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Když objevila pedagogiku Montessori, zjistila, že je to přesně to, co hledala a k čemu sama intuitivně tíhne. Postupem času si doplnila potřebné odborné vzdělání a začala se věnovat práci s dětmi. Je přesvědčená o tom, že už děti předškolního věku jsou schopny rozvíjet své chápání světa a svého místa v něm do překvapivé hloubky, jsou-li k tomu dlouhodobě podněcovány a motivovány, a velmi ji baví jim v tom pomáhat.

Mgr. Markéta Mikešová
učitelka třídy Želviček

Markéta vystudovala obor animátor pohybových aktivit a speciální pedagogiku a dále právo na MU v Brně. Působila jako lektorka adaptačních a outdoorových kurzů a 5 let pracovala v advokátní kanceláři. Změna v jejím životě nastala s narozením syna a dcery. Intezivně se začala zajímat o pedagogiku M. Montessori a o přístup k dětem v tomto nejcitlivějším období jejich života. Doplnila a doplňuje si vzdělání zejména kurzy pořádanými společností Montessori o.s. a jako své velké učitele vnímá vlastní děti. Vrátila se k pedagogickému směru a věnuje svou energii právě dětem. Markéta hraje na akordeon a baví ji pohyb ve všech jeho formách (především folklórní tanec, jazzdance…). Od ledna 2016 pracuje jako učitelka v Montessori školce Jonáš, snaží se dětem pomáhat najít svou jedinečnost a baví ji být průvodcem na této jejich cestě.

 

Ing. Gabriela Syrovátková
hlavní učitelka třídy Delfínků

Gábina je absolventkou ekonomické fakulty v Praze. Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala v ziskové i neziskové sféře mimo jiné i v oblasti vzdělávání dospělých. Po narození svého nejstaršího syna objevila pedagogiku Marie Montessori, která ovlivnila její život i další vzdělávání. Je absolventkou národního diplomového kurzu Montessori, kurzů Respektovat a být respektován, Kritického myšlení, hudebních seminářů Orffovy společnosti, pohybových a výtvarných kurzů, stimulačního programu pro předškoláky Maxík a je absolventkou specializačního studia enviromentální výchovy pro pedagogy MŠ při Toulcově dvoře. Během mateřské dovolené pracovala v mateřských centrech Benjamin a Andílek, kde vedla Montessori programy pro rodiče s dětmi. Pro organizaci Ywca vedla pět let letní tábory pro rodiny s dětmi. Práce s předškolními dětmi ji baví a naplňuje a chtěla by jim být dobrým průvodcem při jejich objevování a poznávání světa v tomto raném věku, kdy se zásadním způsobem tvoří osobnost člověka.

 

Markéta Nemcová
učitelka třídy Delfínků

Markéta vystudovala gymnázium a následně pomaturitní studium Diplom. zdravotní sestra. Avšak po narození svých dětí se začala zajímat o Montessori pedagogiku a alternativní vzdělávání. Absolvovala Národní diplomový kurz Montessori pro MŠ a věk 6-12 let. Dále se zúčastnila dalších kurzů, kde si rozšířila vědomosti z oblasti Montessori pedagogiky. Pracovala se skupinou dětí na domácím vzdělávání, kde vzdělávala i své děti. V současné době navštěvuje terapeutický výcvik v pomáhajících profesích v Systemickém institutu. Miluje práci s lidmi, přírodu, čtení knih, angličtinu a italštinu.

 

Ing. Martina Veselá
ředitelka školky a miniškolky

Martina vystudovala Vysokou školu ekonomickou a již během této doby pracovala s dětmi v rodinách v Praze, Francii a Belgii. Po narození dětí (syn 17 let a dcera 14 let) se snažila více pochopit jednání svých dětí, avšak dosavadní zkušenosti k tomu někdy nestačily. Martina objevila literaturu od Marie Montessori, vystudovala Národní diplomový kurz Společnosti Montessori pro děti 3-6 let a semináře Respektovat a být respektován. Zde již postupně nacházela to, co dlouho hledala. Začala pracovat na pozici asistentky v Montessori miniškolce a školce  4 medvědi v Podolí (1 rok), vedla Montessori dílny pro děti 1,5-3 roky. Od založení MŠ Jonáš působila 7 let jako hlavní učitelka v Montessori školce a také krátkce působila v miniškolce Jonáš. Své dovednosti si neustále doplňuje jednak kurzy osobnostního rozvoje, tak i odbornými semináři Montessori pedagogiky.

 

Ing. Michaela Ehrenbergerová
ředitelka Montessori Praha, o.p.s.

Michaela vystudovala obor Informatika na Provozně ekonomické fakultě. Nicméně celý svůj život věnovala práci s dětmi a vzděláváním se v této oblasti, jejím snem bylo vystudovat obor Psychologie nebo Speciální pedagogiku – osud tomu chtěl, že se k této oblasti brzy vrátila.. Po narození svých dvou synů se začala naplno věnovat pedagogické činnosti, vede řadu kurzů a vzdělávacích seminářů pro rodiče i děti. Ve chvíli, kdy se dostala k Montessori pedagogice, která velmi pozitivně zasáhla do jejího života a našla v ní svou cestu pro sebe i svou rodinu, se rozhodla šířit tuto myšlenku prostřednictvím Montessori školky Jonáš. Své pedagogické zkušenosti i nadále prohlubuje pravidelným absolvováním různých školení zaměřených nejen na práci s dětmi v Montessori prostředí, ale i na rozvoj emoční inteligence a vnitřního potenciálu dětí i dospělých.