Miniškolka

V miniškolce klademe důraz hlavně na schopnost samoobsluhy – oblékání, stolování. Děti si zkouší samy připravit svačinu (nabízíme kvalitní zdravou výživu, pečeme i vlastní chléb v domácí pekárně, příp. celozrnné pečivo, ovoce, zelenina, pomazánky, atp..) a následně si po sobě umýt a uklidit nádobí.

Učíme děti vzájemnému respektu a zodpovědnosti.

V tomto věku je pro děti důležitý rozvoj komunikačních a smyslových dovedností, při kterých si děti samy zkoušejí a poznávají svět. Nabízíme rozmanité pomůcky zejména z praktického života, které pravidelně obměňujeme a udržujeme tak dětský zájem. V rámci smyslových aktivit nabízíme řadu výtvarného tvoření, nechybí ani blok pohybově – hudební, hrátky s říkadly, písničkami, hudebními nástroji.

Jsme malá rodinná školka, dokážeme dětem nabídnout respektující podnětné téměř domácí prostředí – na 6 dětí připadá jedna paní učitelka.