Montes­sori průvodkyně/průvodce 0–3 a 3–6 let  Do naše­ho týmu hledáme laskavou, trpělivou a samostat­nou osobu, která by nám pomohla spolu­vytvářet inspiru­jící a respek­tu­jící prostředí pro naše děti i jejich rodiče. Nabízíme pozi­ci do týmu mladší třídy (věk dětí cca 2–3 roky) nebo do starší třídy (cca 3 — 6 let). Co vám nabízíme: Možnost být …

HLEDÁME MONTESSORI PRŮVODKYNI/PRŮVODCE 0–3 a 3–6 Pokračo­vat ve čtení »